ปฏิทินการอบรม ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
ปฏิทินการอบรม ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
Wednesday, May 3, 2017

งานพัฒนาบุคลากร ส่วนทรัพยากรบุคคล จัดโครงการอบรม ให้แก่บุคลากรประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560

 read more ...
ตกเบิก ร้อยละ 4 ณ วันที่ 1 ธ.ค. 57
ตกเบิก ร้อยละ 4 ณ วันที่ 1 ธ.ค. 57
Wednesday, April 12, 2017

ตกเบิก ร้อยละ 4 ณ วันที่ 1 ธ.ค. 57 ที่โอนเข้าบัญชีธนาคาร
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 มีเงื่อนไขในการปรับ ดังนี้
1. อัตราเงินเดือนเมื่อเทียบฐาน 56 และ 57 แล้ว ต้องไม่เกิน 39,630
2. หากเป็นสายวิชาการ จะได้รับเฉพาะตำแหน่งอาจารย์ เท่านั้น

 read more ...

เอกสารเผยแพร่

 
   
   

 

ส่วนงานภายในส่วนทรัพยากรบุคคล


งานทะเบียนประวัติ

งานบริหารงานบุคคล

งานสวัสดิการบุคลากร
     

งานวิเคราะห์อัตรากำลัง
และประเมินผลบุคลากร

งานพัฒนาบุคลากร