ขอเชิญชวนชาวมศว ร่วมตอบแบบวัดความผูกพัน ความพึงพอใจ และความสุข ด้วยเครื่องมือ Happinometer Online
โดยข้อมูลที่ได้จะมานำไปประกอบการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตและความสุขของพวกเราชาวมศว ต่อไป
เริ่มสำรวจตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2560 >> คลิก http://bit.ly/happyswu